Su Endüstrisinde Ölçüm Teknolojisi

Su Endüstrisinde Ölçüm Teknolojisi

Su Endüstrisinde Ölçüm Teknolojisi

Su Boru Hatlarında Keller Dijtal Manometreleri

Tarihte ilk su boru hatlarının kurulumu antik çağ uygarlığına dayanmaktadır. Kurulan bu boru hatları sayesinde tarlaların sulanması, insan ve hayvanlara su tedariği kolaylaşmıştır. Milattan önce 2. yüzyılın başlarında Pergamon antik kentinde, 40 kilometreden daha uzun basınçlı bir su boru hattı mevcuttu ancak güvenilir içme suyunun temininin yaygınlaşması 19. yüzyıla kadar pek mümkün olmamıştır.  O zamanki sistemlerde, bağlı boru hatlarına sahip su kuleleri kullanıyordu.  Günümüzde ise su tedariği, basınçlı borulardan oluşan kalıcı bir yer altı sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır. Güvenli su boru hattı ağları modern bir toplumun omurgasını oluşturmaktadır. Boru hatlarındaki suyun akış hızı, sistemdeki basıncın ayarlanması ile düzenlenebilir. Akış hızı, su kalitesi üzerinde birçok etkiye sahiptir. Örneğin düşük akış hızı sudaki mikroorganizmaları arttırabilir, sıcaklık, renk, tatta değişikliklere yol açabilir.

Basınç Testleri

Boru hatlarındaki sızdırma yapan borularda bir takım sorunlara yol açabilir. Bu sızıntılar su kaybının dışında, alttaki toprağın zarar görmesine ve onarım maaliyetlerinin yükselmesine de neden olmaktadır. Dağıtım boru hatları döşeneceği zaman, borular daha üretime geçmeden sızdırmazlıkları test edilip belgelenmektedir. Bu basınç testlerinde, boru hatlarının bir saat boyunca 16 bar basınca dayanması beklenmektedir.  Keller’in kayıt özellikli dijital manometresi sayesinde bu testlerde hem anlık basınç seviyeleri ekrandan takip edilirken, cihazın hafızasınada işlenmektedir. Test sırasında basınçta görülen en ufak bir düşüş boru hattında sızıntı olduğunu gösterir. Yapılan bu testler sayesinde, borular hala üretim aşamasındayken düzeltilebilir ve olumsuz bir sonuç önlenebilir.

LEO-Record Serisi Manometre

LEO-Record serisi manometre ile ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, kaydedilen ölçümler bir bilgisayar kullanılarak okunur, bu veriler daha sonra grafiksel olarakta görüntülenebilir. Böylece son kullanıcı boru hatlarının sorunsuz çalışıp çalışmadığını önceden tespit edilebilir. Keller LEO-Record kayıt özellikli dijital manometre Türkiye’de birçok belediyenin su dağıtım sistemlerinde uzun yıllardır test için kullanılan basınç ölçüm cihazıdır.  Dijital ekranı ve pille çalışan sistemi sayesinde hem basınç hem de sıcaklık seviyelerini uzun süre boyunca kaydedebilir. Basınç, sıcaklıktan etkilendiği için yüksek çözünürlüklü ölçüm değerleri kompanze edilmiştir. Bu prosesin temeli, KELLER'in özel sıcaklık ölçüm fırınlarında gerçekleştirilen sıcaklık karşılaştırmasıdır. Veriler, her bir sensör için daha sonra dahili olarak saklanan matematiksel modeller oluşturmak için kullanılır. Böylece dijital ölçüm değerleri çok yüksek bir doğruluk düzeyine ulaşırken, kalıcı bellek de yüksek derecede veri güvenliği sağlar. KELLER, verilerin yapılandırılması ve okunması için ücretsiz Logger 5 yazılımı sağlar.

Paylaş

İlgili Ürünler

LEO Record Serisi

Kayıt Özellikli Dijital Manometre
-1...3 bar'dan 0...1000 bar'a kadar; %0,1 FS
4 dijit LCD display, 57.000 data kapasiteli